logo
  Giỏ hàng0
 
  Home
» Góc Kỹ Thuật» Mạch Điện Tử Căn Bản

Mạch Điện Tử Căn Bản

Mạch dao động băm xung PWM sử dụng IC NE555
Mạch dao động sử dụng IC NE555, mạch băm xung PWM sử dụng IC NE55, mạch điều chỉnh độ rộng xung sử dụng IC NE555, pwm sử dụng diode 1n4148, điều tốc động cơ DC, mạch dimmer cho tải một chiều hoặc điều chỉnh cường độ ánh sáng đèn LED

  Chuyên mục tin

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Máy hiện sóng giá tốt cho anh em thợ .
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook