logo
  Giỏ hàng0
 
  Home » Linh kiện điện tử» Chiết áp - Biến trở» Chiết áp công suất

Chiết áp công suất

Sắp xếp theo:  
Biến trở 10K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 2.2K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 1K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 4.7K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 22K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 47K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 100K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 220K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 1M-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 470K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở 330K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở B1K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở B2K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở B50K-2W chiết áp WTH118.
Biến trở RV24YN20S B203 (20K).
Biến trở RV24YN20S B202 (2K).
Biến trở RV24YN20S B502 (5K).

Chọn thhương hiệu

Chọn khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Máy hiện sóng giá tốt cho anh em thợ .
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook