logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » Linh kiện điện tử» Điện trở
Sách điện trở 0402 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 1206 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0603 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0805 1% 170 loại cho dân điện tử
Biến trở xanh đơn 100K
Biến trở xanh đơn 50K
Biến trở xanh đơn 10K
Biến trở RM065-103 (10K).
NTC 8D-20 nhiệt điện trở
NTC 8D-20 nhiệt điện trở

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Ampe kìm HD90B  chất lượng cao. Kẹp dòng HD90B  vạn năng
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook