logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » Linh kiện điện tử» Điện trở
Sách điện trở 0805 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0603 1% 170 loại cho dân điện tử
Chiết áp đôi 500K.
Chiết áp đôi 100K.
Chiết áp đôi 50K.
Chiết áp đôi 10K.
Chiết áp đơn 100K.
Chiết áp đơn 50K.
Chiết áp đơn 10K.
Biến trở xanh đơn 100K
NTC 8D-20 nhiệt điện trở
NTC 8D-20 nhiệt điện trở

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Ampe kìm HD90B  chất lượng cao. Kẹp dòng HD90B  vạn năng
Gọi ngay: 0983.603.472
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook