logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » Linh kiện điện tử» Điện trở
Điện trở nhôm 100W 6R 5% RX24-100W6R
Điện trở nhôm 100W 10K 5% RX24-100W10K
Điện trở nhôm 100W 1K 5% RX24-100W1K
Điện trở nhôm 100W 200R 5% RX24-100W200R
Điện trở nhôm 100W 100R 5% RX24-100W100R
Điện trở nhôm 100W 50R 5% RX24-100W50R
Điện trở nhôm 100W 20R 5% RX24-100W20R
Điện trở nhôm 100W 500R 5% RX24-100W500R
Điện trở vạch 1W 100R 1% chân đồng (10c)
Điện trở 1W 5.1K 1% chân đồng túi 10 con
Điện trở 1W 820R 1% chân đồng túi 10 con
Điện trở vạch 1W 16K 1% chân đồng (10c)
Điện trở vạch 1W 100K 1% chân đồng (10c)
Điện trở vạch 1W 220K 1% chân đồng (10c)
Điện trở vạch 1W 22K 1% chân đồng (10c)
Điện trở vạch 1W 2.2K 1% chân đồng (10c)
Điện trở sứ 5W 22R 5% loại nằm
Sách điện trở 0402 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở dán 0603 170 giá trị từ 0R-10M 5%
Sách điện trở R0805 0805 170 giá trị từ 0R-10M 5%
Sách điện trở R0805 0805 170 giá trị từ 0R-10M 1%
Sách điện trở 1206 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0603 1% 170 loại  cho dân điện tử
NTC 8D-20 nhiệt điện trở
NTC 8D-20 nhiệt điện trở

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng victor 86dMáy hiện sóng giá tốt cho anh em thợ .
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook