logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » Linh kiện điện tử» Diode
Cầu diode KBPC3510 35A 1000V
Cầu diode  25A-1000V chất lượng cao
Cầu diode DB107S 1A- 1000V SOP-4
Cầu diode KBP310 (3A-1000V)  mới chất lượng tốt.
Cầu diode KBPC3510 35A 1000V
Diode xung FR107 1A-1000V (10c).
Diode xung FR307 (3A-1000V) chất lượng tốt
Diode xung FR307 (3A-1000V) chất lượng tốt
Diode xung FR207(2A-1000V) chất lượng tốt
Diode xung FR207(2A-1000V) chất lượng tốt
Diode xung FR207(2A-1000V) chất lượng tốt
Diode xung D92-02
Diode xung HER508 (5A-1000V) chất lượng tốt.
Diode zener 5V1 1W 1N4733A (10c)
Diode zener 3V3 1W 1N4728A (10c)
Diode zener 18V 1W 1N4746A (10c)
Diode zener 5V6 1W 1N4734A (10c)
Diode zener 24V 1W 1N4749A (10c)
Diode zener 3V9 1W 1N4730A (10c)
Diode zener 12V 1W 1N4742A (10c)

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Ampe kìm HD90B  chất lượng cao. Kẹp dòng HD90B  vạn năng
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook