logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » Linh kiện điện tử
Sách điện trở 0402 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 1206 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0603 1% 170 loại cho dân điện tử
Sách điện trở 0805 1% 170 loại cho dân điện tử
Triết áp đôi 10K WH148-B10K 15mm.
Triết áp đôi 50K WH148-B50K 15mm.
Triết áp đôi 100K WH148-B100K 15mm.
Triết áp đôi 500K WH148-B500K 15mm.
Tụ bếp từ 5uF- 400V
Tụ lọc nguồn 0.1uF 275V
Tụ lọc nguồn 0.33uF 275V.
Tụ lọc nguồn 0.47uF 275V.
Tụ lọc nguồn 1uF-275V.
Tụ lọc nguồn 0.68uF 275V.
Tụ CBB 630V 105J 1uF
Cầu diode KBPC3510 35A 1000V
Cầu diode KBPC3510 35A 1000V
Diode zener 5V1 1W 1N4733A (10c)
Diode zener 3V3 1W 1N4728A (10c)
Diode zener 18V 1W 1N4746A (10c)
Diode zener 5V6 1W 1N4734A (10c)
Diode zener 24V 1W 1N4749A (10c)
Transistor S8050 smd
Transistor PNP S8550 0.5A 40V TO-92
Transistor PNP S8550 0.5A 40V TO-92
Transistor NPN S8050 0.5A 40V TO-92
Transistor NPN S8050 0.5A 40V TO-92
IGBT bếp từ H20R1353 20A -1350V bóc máy chính hãng.
IGBT bếp từ 40RR22 (40A-1353V)  bóc máy chính hãng.
IGBT FGH40N60(40A-600V) bóc máy chất lượng tốt
IGBT bếp từ, nồi cơm G60N100 (60N-1000V) bóc máy chất lượng tốt
TRIAC BTA26-600B (26A-600V) bóc máy chính hãng.
Diac DB3 ( Gói 10 chiếc )
Thyristor BT151-500R (7.5A-500V) mới chính hãng.
Triac BTA20-600B ( 20A - 600V) mới chính hãng.
Triac BTA41-800B (41A-800V)  mới chính hãng.
Triac BTA41-700B (41A-700V)  mới chính hãng.
Triac BTA24 (24A - 600V) mới chính hãng
Thạch anh 2 chân 32.768Khz loại cắm.
Thạch anh 2 chân 20Mhz loại cắm.
Thạch anh 2 chân 8Mhz loại cắm.
Thạch anh 2 chân 12Mhz loại cắm.
Thạch anh 2 chân 4Mhz loại cắm.
Thạch anh 3 chân 4Mhz loại cắm .
Thạch anh 3 chân 8Mhz loại cắm.
IC nguồn UC3842AN chất lượng tốt
IC nguồn Viper12a chính hãng
IC 7824 IC ổn áp 24V, IC L7824CV.
IC nguồn TNY266PN TNY266P chất lượng tốt.
IC nguồn THX206H chất lượng tốt.
IC LM339 IC khuếch đại, so sánh tín hiệu loại dán
IC LM339 IC khuếch đại, so sánh tín hiệu loại cắm
IC LM393 DIP-8 chất lượng tốt.
IC LM324 IC khuếch đại, so sánh tín hiệu loại chân cắm
IC LM358 IC khuếch đại, so sánh tín hiệu loại dán SMD
IC LM358 IC khuếch đại, so sánh tín hiệu

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Ampe kìm HD90B  chất lượng cao. Kẹp dòng HD90B  vạn năng
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook