logo
  Giỏ hàng0
 
  Trang chủ » IC Chức Năng» IC Nguồn
IC nguồn VIPER 37L,VIPER37H chính hãng.
IC nguồn VIPER16L chính hãng.
IC nguồn VIPER28L chính hãng.
IC nguồn VIPER27L chính hãng.
IC nguồn VIPER32 chính hãng.
IC nguồn TNY279PN chính hãng
IC nguồn TNY264PN chính hãng
IC nguồn TNY275PN chính hãng
IC nguồn TNY180PN chất lượng tốt.
IC nguồn TNY274PN chất lượng tốt.
IC nguồn TNY254P,TNY254PN  chính hãng
IC nguồn TNY280GN chính hãng.
IC nguồn TOP243PN,TOP243P chính hãng
IC nguồn TOP244PN chính hãng
IC nguồnTOP224YN chính hãng
IC nguồn TOP244YN chính hãng
IC nguồn TOP246YN,TOP246Y chính hãng.
IC nguồn TOP246F,TOP246FN chính hãng ,
IC nguồn TOP243GN,TOP243G chính hãng
IC nguồn TOP223YN,TOP223Y chính hãng
IC nguồn LNK304 chính hãng
IC nguồn LNK306 chính hãng
IC nguồn LNK562PN chính hãng.
IC nguồn LNK363PN chính hãng.
IC nguồn MIP2K3  chính hãng
IC nguồn MIP384 chính hãng
IC nguồn MIP0223SY bóc máy chất lượng tốt
IC nguồn MIP2K2 chất lượng tốt
IC nguồn MIP161 chất lượng tốt
IC nguồn MIP282 chất lượng tốt.
IC nguồn MIP289 chính hãng .
IC nguồn MIP291 chính hãng
IC nguồn ICE2A180Z, 2A180Z chất lượng tốt
IC nguồn ICE3B0565J chất lượng tốt.
IC nguồn ICE2A265 , 2A265 chất lượng tốt.
IC nguồn ICE3B0365J chất lượng tốt.
IC nguồn OB2212AP chất lượng tốt
IC nguồn OB2358AP chất lượng tốt.
IC nguồn OB2226AP mới chất lượng tốt
LM2576S-5.0 3A 5V TO-263-5 chính hãng.
LM2596S-12 Buck 3A 12V TO-263-5 chính hãng.
LM2596S-ADJ Buck 3A TO-263-5 chính hãng.
LM2596S-5.0 buck 3A 5V TO-263-5 chính hãng.
LM2596S-3.3 buck 3A 3.3V TO-263-5 chính hãng.
LM2576S-ADJ TO-263-5
LM2576S-12 3A 12V TO-263-5 chính hãng.
LM2576S-3.3 3.3V TO-263-5 chính hãng.
IC 7912  IC ổn áp -12V, IC L7912CV
IC 7915  IC ổn áp -15V, IC L7915CV
IC 7805 IC ổn áp  5V, IC L7805CV
IC 7905  IC ổn áp -5V, IC L7905CV
IC 7812 IC ổn áp  12V, IC L7812
IC 7824 IC ổn áp 24V, IC L7824CV.
IC 7809 IC ổn áp 9V, IC L7809CV.
IC 7924 IC ổn áp -24V, IC L7924CV.

Thương hiệu

Khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Máy hiện sóng giá tốt cho anh em thợ .
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook