logo
  Giỏ hàng0
 
  Home » IC Chức Năng» IC Nguồn» Họ 78xx/79xx

Họ 78xx/79xx

Sắp xếp theo:  
IC 7912  IC ổn áp -12V, IC L7912CV
IC 7915  IC ổn áp -15V, IC L7915CV
IC 7805 IC ổn áp  5V, IC L7805CV
IC 7905  IC ổn áp -5V, IC L7905CV
IC 7812 IC ổn áp  12V, IC L7812
IC 7824 IC ổn áp 24V, IC L7824CV.
IC 7809 IC ổn áp 9V, IC L7809CV.
IC 7924 IC ổn áp -24V, IC L7924CV.
IC 7908  IC ổn áp -8V, IC L7908CV
IC 7918  IC ổn áp -18V, IC L7918CV.
IC 7909  IC ổn áp -9V, IC L7909CV
IC 7806 IC ổn áp 6V, IC L7806CV.
IC 78L05 , IC ổn áp 5V  dòng tải 0.1A

Chọn thhương hiệu

Chọn khoảng giá

01Đồng hồ vạn năng fuyi Fy76Máy hiện sóng giá tốt cho anh em thợ .
  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook